Вибір комплексу машин

Для спеціалізованих підприємств розроблено комплекси машин, які включенні в систему машин. У цій системі є прирейкові розвантажувачі МВС-4, стрічкові транспортери ПКС-80; АТ-6 і ЛТ-10, тракторні навантажувачі ПФ-0,5; ПФ-0,75, грейдерні ПГ-0,5Д; ПМГ-0,2; ПЄ-0,8 і др.

Для підвезення добрив до місць внесення використовують або машини якими вносять добрива (РОУ-5, МВУ-6) або спеціальні авто самоскиди типу САЗ-3502 чи звичайні самоскиди.

При внесені мінеральних добрив туковими сівалками чи начіпними розкидачами добрива вантажать автозавантажувачами ЗСА-40, а при внесені літаками і вертольотами ЗСВУ-3.

Органічні добрива вносять розкидачами РОУ-5; 1-ПТУ-4; КСО-9; РПН-44 ПРТ-10; ПРТ-16.

Мінеральні добрива вносять: РУП-14; РУП-10; МВУ-16 (РУМ-16); 1-РМГ-45; ММВ-12 і т. д.

Підготовка поля

Щоб мати належний ефект від добрив, треба, щоб поля були чистими від бур’янів, інакше значна частина корисних речовин буде використана ними (бур’яни у сприятливих умовах можуть збільшити кількість свого насіння в 5-10 разів). У зв’язку з цим застосовують сумісне внесення добрив з гербіцидами.

Підговка поля до роботи включає:

1.Огляд поля, видалення побічних предметів, огородження небезпечних місць.

2.Розпланування поля на загінки з урахуванням потрібного напряму руху агрегату, вибраного способу руху і видів поворотів, нарізування загінок, поворотних смуг тощо.

3.Помітку на полі місць заправки чи розвантаження та інше.

Модуль №4

Тема 3.3 Технологія і організація основного обробітку грунту

1. Види основного обробітку ґрунту.

2. Оранка з обертанням скиби.

3. Лущення стерні і його значення.

4. Без відвальний обробіток ґрунту.

Види основного обробітку ґрунту.

Основний обробіток ґрунту являє собою систему заходів, які забезпечують:

- створення сприятливих умов для нагромадження вологи;

- боротьбу з бур’янами, шкідниками і хворобами с. г. культур;

- сприятливе протікання мікробіологічних процесів (розкладання рослинних решток);- підвищення родючості ґрунту шляхом зберігання і збільшення орного шару;

- високоякісне виконання всіх наступних операцій з обробітку ґрунту і збирання врожаю.

Розрізняють такі способи обробітку ґрунту:

- оранка з оборотом скиби;

- безполицевий стерньовий обробіток ґрунту плоскорізами-розпушувачами;

- безполицевий обробіток.


8766887223156835.html
8766977344693922.html
    PR.RU™