Структура кадастрових номерів земельної ділянки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 749, кадастровий номер земельної ділянки склада­ється з таких структурних елементів:

КОАТУУ: НКЗ: НКК: НЗД, де

КОАТУУ — десятизначний код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-96, останніми двома цифрами якого є нулі;

НКЗ — двозначний номер кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових зон у межах одного об'єкта адміністративно-територіального устрою становить 99);

НКК — тризначний номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових кварталів у межах кадастрової зони становить 999);

НЗД — чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу (максимальна кількість зе­мельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999).

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки відокремлюються один від одного двокрапкою.

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки визначаються на підставі:

• індексної кадастрової карти;

• чергового кадастрового плану;

• даних, що містяться у автоматизованій системі;

• відомостей про координати поворотних точок меж земельної ділянки;

• документації із землеустрою, що містить графічне зображення земельної ділянки.

Публічна кадастрова карта. 1 січня 2013 року Держземагентство України відкрило вільний доступ до публічної кадастрової карти, яка містить інформацію про земельні ділянки в межах України.

В електронних нашаруваннях публічної кадастрової карти міститься величезний об’єм інформації: цифрова карта України (ортофотоплан), кордон України, межі областей, межі районів, межі населених пунктів, індексно-кадастрові карти, земельні ділянки та їх межі, кадастровий номер ділянки, форма власності, цільове призначення, площа, а також карта ґрунтів України. Надалі будуть додаватися й інші верстви. Таким чином, Україна піде шляхом світової практики, коли на базі земельного кадастру будується національна система геопросторових даних. Тобто на кадастр накладатиметься інформація про надра, комунікації і мережі, будови, водні, лісові ресурси і т.д.Публічну кадастрову карту можна переглянути на сайті http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta.

Етапність користування публічною кадастровою картою представлена у додатку 6.

Література:

1. .Козьмук П. Ф., Беспалько Р. І. Державний земельний кадастр: Навч. посіб. – Ч. 1. – Чернівці: Рута, 2001. – 67 с.

2. Козьмук П. Ф., Беспалько Р. І. Державний земельний кадастр: Навч. посіб. – Ч. 3. – Чернівці: Рута, 2002. – 42 с.

3. Теоретичніоснови державного земельного кадастру: Навч. посібник / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. – Л.: Новий Світ-2000, 2003. – 336 с.

4. Теоретико-методологічніоснови державного земельного кадастру в Україні / М. М. Третяк, О. Я. Панчук, В. М. Другата ін.; за заг. ред. А. М. Третяка. – К.: ТОВ “ЦЗРУ”, 2003. – 254 с.

Питання для самоперевірки:

1. Назвати основні функції обласного земельно-кадастрового центру.

2. Яку роль відіграє система кадастрової інформації?

3. Етапність документообігу у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці

4. Назвати основні картографічні матеріали для ведення державного земельного кадастру.

5. Розкрити ієрархічну структуру кадастрового номера земельної ділянки.

6. Етапність у користуванні публічною кадастровою картою


8770514227339515.html
8770570007813872.html
    PR.RU™