Види грошових систем і їх еволюція.

В результаті еволюції товарного господарства і властивих йому економічних відносин грошові системи постійно змінювалися, набуваючи різні форми, які можна класифікувати по декількох критеріях:

1. Залежно від форми, в якій функціонують гроші:

- систему металевого обігу

- систему паперово-кредитного обігу.

Металеві грошові системи історично виступали у формах біметалізму і монометалізму.

Біметалізм– це грошова система, в якій роль загального еквівалента законодавчо закріплювалася за двома металами – золотом і сріблом. Монети з цих металів чеканилися і обертались на рівних умовах, банкноти підлягали розміну на два метали.

Різновидами біметалізмувиступали:

- система паралельної валюти, коли співвідношення між золотими і срібними монетами встановлювалося стихійно на ринку;

- система подвійної валюти, коли це співвідношення встановлювало державу;

- система «кульгаючої валюти», при якій золоті і срібні монети служать законними платіжними засобами, але не на рівних підставах, оскільки чеканка срібних монет проводилася в закритому порядку на відміну від вільної чеканки золотих монет.

Монометалізм– грошова система, при якій роль загального еквівалента виконує один метал: золото (золотий монометалізм) або срібло (срібний монометалізм). При цьому в обігу функціонують монети і знаки вартості, розмінні на грошовий метал.

Золотий монометалізм існував в декількох формах:

- золотого стандарту

- золотозлиткового стандарту

- золотодевізного стандарту.

Системи паперово-кредитного обігує грошовими системами, при яких обіг обслуговують грошові знаки (паперові або металеві), які не мають внутрішньої вартості. Такі грошові системи є регульованими, оскільки держава бере на себе зобов'язання по забезпеченню стабільності емітованих від його імені грошових знаків. Розрізняють:

- паперові грошові системи

- системи кредитних грошей, не розмінних на золото.

При паперовій системі грошового обігу емісія грошових знаків, які мають форму казначейських білетів, здійснюється державним казначейством для покриття бюджетного дефіциту. У такому разі емісія грошей не пов'язана з потребами товарного обігу, а визначається виключно необхідністю покриття дефіциту державного бюджету, що приводить до переповнювання ними каналів грошового обігу і до їх знецінення.З 30-хх рр. ХХ в. у всіх країнах затвердилася система кредитних грошей, не розмінних на золото. Сучасні гроші по суті – це кредитні гроші, які нерозривно пов'язані з господарським оборотом і реально відображають його рух.

Характерними рисами сучасних грошових систем є наступні:

- втрата зв'язку із золотом унаслідок витіснення його з внутрішнього і зовнішнього обороту;

- випуск грошей в обіг не тільки для кредитування господарства, а і для кредитування держави;

- широкий розвиток безготівкового обороту і зменшення готівкового;

- хронічна інфляція;

- державне регулювання грошового обігу;

- відміна офіційного золотого змісту банкнот, їх забезпечення і розмін на золото;

- розвиток інтеграційних процесів у сфері грошово-кредитних відносин.

2. Залежно від ступеня втручання держави в економічні відносинигрошові системи можуть бути:

- ринкові

- неринкові.

Неринковим грошовим системамвластиво переважання адміністративних неринкових методів регулювання грошового обігу, який виявляється в першу чергу в штучному розмежуванні його на готівкову і безготівкову сфери. Такі грошові системи відповідали потребам адміністративно-командних економічних систем.

Для ринкових грошових системхарактерним є переважання економічних методів і інструментів регулювання грошового обігу. Такі системи характерні для країн з економічними системами ринкового типу.

3. За характером регулювання національної валютної системиможуть бути:

- відкритими

- закритими.

Для відкритих ринкових системхарактерним є мінімальне втручання держави в регулювання валютних відносин усередині країни, що виражається в дерегулюванні валютного ринку, повною конвертованістю валюти, ринковому механізмі формування валютного курсу. Таке можливо тільки за умови достатнього розвитку і відкритості економіки країни.

Закриті грошові системихарактеризуються наявністю значної кількості валютних обмежень, які виявляються в адміністративному регулюванні валютного ринку, неконвертованості валюти, штучному формуванні валютного курсу і ін. Такі грошові системи характерні для країн із закритою економікою.


Контрольні запитання


8772226395107103.html
8772337930120253.html
    PR.RU™