Створити новий документ «Відомість ГУ-46»

Для того щоб створити новий документ, необхідно на панелі операцій виділити потрібний тип документу («ГУ-46 за користування вагонами», «ГУ-46 за подавання/забирання вагонів» та «ГУ-46 за неповернені вагони») та виконати одну з наступних дій:

- вибрати операцію «Новий документ [Alt + D]» на панелі гарячих клавіш;

- натиснути комбінацію клавіш Alt + D.

«ГУ-46 за користування вагонами» після виконання операції створити новий документ буде відкрито форму для вибору під’їзної колії (див. мал.12.1). Користувач вказує під’їзну колію та період за який необхідно виконати розрахунок, потім натиснути «Далі>>».

Мал. 12.1. Діалог вибору під’їзної колії для формування ГУ-46 за користування вагонами

Мал. 12.2. Вікно формування відомості ГУ-46 за користування вагонами

Для того, щоб сформувати «ГУ-46 за користування вагонами», необхідно вказати прізвище товарного касира та встановити ознаку нарахування (див. мал.12.2), при цьому буде відкрито вікно (див. мал.12.3), в якому користувач може відкоригувати перелік ГУ-45 на забирання, за якими буде сформовано відомість ГУ-46. А також визначити платників за ті чи інші послуги, після чого натиснути «Далі».

Мал. 12.3. Форма уточнення платника та ГУ-45

Після введення всіх даних необхідно натиснути «Сформувати» для відправлення запиту на формування відомості ГУ-46 за користування.

Мал. 12.4. Перегляд відомості ГУ-46 за користування вагонами

Сформована відомість стає доступною для друку або корегування. Для того, щоб роздрукувати документ на папері необхідно вибрати кнопку «Друк» та вказати параметри друку. Для надрукованого документа стає доступною операція підтвердження. У випадку корегування даних документу, потрібно зберегти внесені зміни, для цього необхідно повторно відправити документ на сервер (натиснути кнопку «Зберегти»).

Щоб підтвердити збережений документ, необхідно натиснути кнопку «Підтвердити>>».

Відомості ГУ-46 інших типів («ГУ-46 за подавання/забирання вагонів» або «ГУ-46 за неповернені вагони») формуються аналогічним чином. Різниця полягає в тому, що ці документи створюються за звітну добу. Тому, при створені ГУ-46 необхідно вибрати під’їзну колію та вказати звітну добу, за яку мають бути сформовані відомості (див. Мал.12.5).Мал. 12.5. Діалог вибору під’їзної колії для формування ГУ-46 інших типів

Після цього необхідно натиснути кнопку «Сформувати». Сформований документ стає доступним для друку, корегування та підтвердження. Виконання всіх цих операцій повністю співпадає з технологією роботи «ГУ-46 за користування вагонами», що детально описана вище.


8773506457893267.html
8773529957907937.html
    PR.RU™