Практична робота

Тема:Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними і обставинними.

Мета:

- систематизувати та узагальнити знання про складнопідрядне речення; ознайомити із синонімією складнопідрядних речень з підрядними означальними і простих ускладнених речень.

- виховувати інтерес до вивчення української мови.

Обладнання: схеми, таблиці.

Завдання для виконання:

Завдання 1. Визначте підрядні означальні й займенниково-означальні частини. Вкажіть, до яких слів у головній частині вони відносяться і якими сполучниками чи сполучними словами поєднуються.

Поясніть розділові з знаки.

1. Повітря, що вдихнули, витрачайте рівномірно й економічно. 2. Цікаво не може говорити той, хто мало читає, вчення, в якому кілька іменників стоять підряд, сприймається важко. 4. Хто говорить надто тихо, той справляє враження невпевненої в свої сили людини. 5. Той же, хто говорить надто голосно, справляє враження агресивної людини. 6. Увагу слухачів можна привернути розповіддю про щось таке, що невідоме широкому загалу. 7. Про мовчіть у ситуації, коли своєю розмовою ви могли б видати довірену вам таємницю. 8. Не говоріть з кимось про те, що інших присутніх не цікавить. 9. Гумор та дотепи доцільно використовувати за умови, якщо ви вмієте бути дотепним і якщо дотеп неущипливий. 10. Будь-які рухи, жести й міміка виправдані лише в тому разі, коли вони не притягують надмірної уваги слухачів. 11. У книзі даються поради, як побудувати й виголосити промову перед широкою аудиторією. 12. Людина, що вміє правильно і гарно говорити, легко знаходить собі справжніх друзів. 13. Прочитайте сторінки, де йдеться про правила ораторського мистецтва.

Завдання 2. Прочитайте. Поставте від головного до підрядного речення питання. Визначте з'ясувальні підрядні речення. Перепишіть, підкресливши спо­лучники і сполучні слова. Встановіть, що пояснює підрядне речення в головному.

1. Комсомол з перших же днів заявив, що справа партії більшовиків і його кровна справа. 2. Хвала тому, що людям у приполі несе слова, подібні хлібу й солі, і співи гідні слави сіяча. 3. Все, що набув у боротьбі, сьогодні я несу тобі, майбутній дню. 4. Людині треба, щоб її робота залишалася після неї самої жити. 5. Ішли на самій висоті, переплигували через траншеї, не могли втриматися, щоб не оглянути всі вирви. 6. Я хотів дізнатись, скільки хворих прийняв Терентій Йосипович Бублик? 7. І всі ми вірили, що своїми руками розіб’ємо скалу, роздробимо граніт. 8. А я люблю, як у вечірній час сопілка заспіває переливно.Завдання 3. Прочитайте. складіть п’ять з’ясувальних речень за такими схемми.

1. […вказ. слово все], (спол. слово що…). 2. […дієсл.], (спол. щоб…). 3. (спол. слово у кого…), [вказ. слово тому…]. 4. […дієслово], (спол. як). 5. […дієслово], (чим…).

Завдання 4. Прочитайте. Поставте питання від головних речень до підрядних. Випишіть сполучники підрядності або сполучні слова, якими підрядні речення приєднуються до головних.

1. Щедро нам земля родить повинна там, де моря Чорног прибій. 2.Микола Щорс стояв на східцях вагона доти, поки поїзд не рушив від станції Сновськ. Десь зовсім близько хлюпотіли неспокійні дніпровські хвилі, ніби чиїсь широкі долоні весь час поплескували по вологому піску. 4. Що скоріше пожнем, заможніше заживем. 5. В полях проводимо канали, щоб зник навіки суховій. 6. Всі говорили разом, бо всіх одно турбувало. 7. Я б поїхав, аби тільки допомогли. 8. Нехай іще зима, але я чую в снігах квіток солодкий аромат.

Завдання 5. Прочитайте. Спишіть складнопідрядні речення. Поставте питання від головного речення до підрядного і встановіть, на які питання відповідають підрядні, яким сполучником або сполучним словом зв'язані з головним.

1. Комісар батальйону мусить бути збійцями там, куди скеровано головний удар ворога. 2.І гордо мені, що я син комсомолу, що я молодий більшовик. 3. Командира прозвали Старим, дарма що він був тисяча дев'ятсот сімнадцятого року народження. 4. Аби дужий кол­госп, то урожай буде. 5. Молоді деревця попід вікнами контори зморено опустили своє віття, мовби хотіли зовсім згорнутись і заховатись у власну тінь. 6. Ве­чірньою добою, коли сонце сідало за далеким чорним лісом, він повертався з роботи на винограднику


8774642938249757.html
8774713946648785.html
    PR.RU™