Тема 14. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні.

Поняття валютної системи. Поняття валюти. Конвертованість валюти. Валютні цінності. Валюта України. Іноземна валюта.

Складові елементи валютної політики. Валютне регулювання. Валютні операції. Ліцензування валютних операцій. Порядок організації торгівлі та розрахунків в іноземній валюті. Валютні фонди та валютні резерви. Повноваження органів,, що здійснюють державне валютне регулювання.

Поняття та функції валютного контролю. Органи валютного контролю в Україні. Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства.

Робочий план

№ з/п Лекції Семінар Самост. робота Індивід. робота
Модуль 1. Загальні положення фінансового права
1. Фінанси, фінансова діяльність держави.
2. Предмет, метод, система та джерела фінансового права.
3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини.
4. Фінансовий контроль в Україні.
Модуль 2. Правовий режим державних і місцевих фондів коштів.
5. Бюджетне право.
6. Бюджетний процес в Україні.
Модуль 3. Правове регулювання державних доходів.
7. Правові засади регулювання державних доходів. Система державних доходів.
8. Податкове право.
9. Правові основи державного та місцевого кредиту (боргу).
Модуль 4. Правове регулювання державних видатків та бюджетного фінансування.
10. Правові основи державних та місцевих видатків.
11. Кошторисно-бюджетне фінансування.
Модуль 5. Правові основи банківської діяльності, грошового обороту та валютних відносин в Україні.
12. Банківська система України.
13. Правове регулювання грошового обігу та розрахунків в Україні.
14. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні.

8775273833772898.html
8775320136335976.html
    PR.RU™